Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19 TRONG TRƯỜNG HỌC

HOAT DONG THAO GIANG

HOẠT ĐỘNG HỘI GIẢNG

XAY DUNG MOI TRUONG GIAO DUC LAY TRE LAM TRUNG TAM

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG COVID-19

KE HOACH TRONG TAM HANG THANG 2020-2021

KE HOACH NAM HOC 2020-2021

KE HOACH TRUONG HOC AN TOAN 2020-2021

Tin tức

Giáo viên tận tình, chuyên nghiệp
Đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, tận tình như người mẹ.
Thức ăn phong phú, vệ sinh
Thực đơn bữa ăn phong phú, đảm bảo đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh.
Chương trình học tuyệt vời
Chương trình học luôn được cải tiến và đổi mới.
Hoạt động Ngoại khóa vui vẻ, bổ ích
Có các hoạt động ngoại khóa vui chơi công viên, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

welcome mam non 1